Whitepaper toegangsprocessen beveiligingsproducten

Hoe kunnen met de juiste beveiligingsproducten toegangsprocessen vlekkeloos verlopen

Hoe gastvrij een organisatie ook wil zijn, aan de een of andere vorm van toegangsbeheer valt meestal niet te ontkomen. Soms merkt de bezoeker daar nauwelijks iets van, maar naar mate het dreigingsniveau toeneemt, kan een entreeoplossing in een barrière ontaarden. Met de juiste keuzes hoeft dat echter niet ten koste van de gastvrijheid of andere belangrijke eigenschappen te gaan.

Met een dikke stalen deur, omringd door camera’s, kan een juwelier de kans op een overval verkleinen. Maar het is dan wel de vraag of normale klanten het nog uitnodigend vinden om er naar binnen te gaan. Ook een kantoorgebouw is zelden gebaat bij de op zichzelf veiligste oplossing. Als 700 medewerkers zich dagelijks tussen half negen en negen uur door éénpersoons veiligheidssluizen moeten wurmen, zal de maatregel meer irritatie dan veiligheid tot gevolg hebben.

Compromis veiligheid, capaciteit en esthetica

De uitdaging is dus het vinden van een compromis tussen veiligheid, capaciteit en esthetica. Dat geldt in principe voor elk gebouw, maar in geval van hogere risico’s is extra zorgvuldigheid vereist en krijgt veiligheid de hoogste prioriteit. Veiligheid ter voorkoming van criminaliteit, maar ook veiligheid tijdens noodsituaties, waarbij de entree onder geen voorwaarde een belemmering mag vormen. 

In deze whitepaper leest u welke aspecten bijdragen aan het vlekkeloos verlopen van toegangsprocessen:

  • Onderscheid maken tussen hoge en lage beveiligingsschillen;
  • Entreeoplossingen die zich aanpassen aan actueel dreigingsniveau;
  • Kwaliteit en advies over gebouw, organisatie en beveiliging.

Vul het formulier op deze pagina in om de whitepaper te downloaden.

  
Cover_HoeKunnenMetDeJuisteBeveiligingsproducten.jpg

* U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie. Onderaan iedere e-mail van Boon Edam vindt u de mogelijkheid om uw voorkeuren aan te passen of om u uit te schrijven. Voor informatie over onze privacypraktijken en onze verplichting om uw privacy te beschermen, bekijk ons Privacybeleid.

Boon Edam hecht veel waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy en wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om uw account te beheren en om de producten en diensten te leveren die u bij ons hebt aangevraagd.